دعای حضرت

شناسه نوشته : 23865

1396/11/09

تعداد بازدید : 161

اللهم اسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ خدایا نگریستن به رویت و شوق دیدارت را از تو درخواست می کنم.

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات