معارف ثقلين-28

شناسه نوشته : 26671

1398/02/26

تعداد بازدید : 50

معارف ثقلين-28

قال علی ّ علیه السلام :

 مَن حاسَبَ نفسَهُ وقَفَ على عُيوبِهِ، و أحاطَ بذُنوبِهِ ، و اسْتَقالَ الذُّنوبَ ، و أصْلَحَ العُيوبَ.

 

[غرر الحكم : 8927 .]

 کسی که محاسبه نفس خویشتن کند، بر عیوب خویش واقف می شود، و از گناهانش با خبر می گردد (و به دنبال آن) از گناه توبه می کند، و عیوب را اصلاح می نماید»
 
 
عنوان/ محاسبه/ آثار ارزشمند

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات