نمودار کلی شاخص‌های محوری در مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان

شناسه نوشته : 25813

1397/09/15

تعداد بازدید : 30

 نمودار کلی شاخص‌های محوری در مطالبات رهبر معظم انقلاب از دانشجویان
ویژگی های کلی که رهبر معظم انقلاب در قالب مطالبه از دانشجویان مطرح می کنند، عبارت اند از: علم آموزی، پژوهشگری، تحرک سیاسی،آرمان گرایی، تقویت معنویت، داشتن روحیه انقلابی و ملی، نقش آفرینی مثبت برای کشور، پیگیری ورزش، عقلانیت و مبارزه.

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات