سیره فاطمی سلام الله علیها- سیره عبادی

شناسه نوشته : 25959

1397/10/04

تعداد بازدید : 128

سیره فاطمی سلام الله علیها- سیره عبادی

سیره فاطمی (سلام الله علیها)

 

سیره عبادی؛   کانت فاطمه (علیها السلام) تَنهَجُّ فی صَلاتها من خوف الله تعالی
 


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نمازش
از ترس خدا نفس نفس می زد (و گریه در گلویش می شکست)

 

 (ارشادالقلوب ج1 صفحه 105)

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات

نمايش اعلانات