قدس و فلسطین دراندیشه روح الله

شناسه نوشته : 26766

1399/03/01

تعداد بازدید : 84

قدس و فلسطین دراندیشه روح الله
از مصیبتهای بزرگ مسلمین ، قضیه اسرائیل تجاوزکار است و از طرف شاه برخوردار از کمک است و دول اسلامی غالبا در این امر مهم حیاتی بی تفاوت هستند .
 
 

1- از مصیبتهای بزرگ مسلمین ، قضیه اسرائیل تجاوزکار است و از طرف شاه برخوردار از کمک است و دول اسلامی غالبا در این امر مهم حیاتی بی تفاوت هستند .

صحیفه نور ، ج 2 ، ص 41 .

2- در فلسطین یک عده محدودی از این صهیونیست ها ، از این یهودی ها ، یک قسم از این اسرائیل یک عده محدودی این قدر ممالک عربی را که بیش از صدمیلیون جمعیت دارد ، طوری کرده است که یابعضی شان تسلیم او شده اند ، بعضی شان هم نمی توانند هیچ کاری بکنند.

می گویند آمریکا پشت سر اوست . خیر بی عرضه هستید ، بی عرضه اند. . . اگر این قدرت ، قدرت صد میلیونی عرب باهم مجتمع بشوند ،آمریکا هم نمی تواند کاری بکند ، اروپا هم نمی تواند هیچ جانمی تواند کاری بکند . اگر یک وقت استشمام این را کردند که این دول عربی می خواهند باهم مجتمع بشوند ، یک کاری بکنند برهم بخورد این اجتماعشان ، مثلا رئیس جمهور مصر را ببرند به آنجا .

صحیفه نور ، ج 2 ، ص 248 .

3- ما در قضیه فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل وپشتیبانان آنان بوده و با شما همصدا بودیم و مظالم اسرائیل رابه ملت ها رساندیم و حال که ملت ایران در زیر چکمه دژخیمان شاه و در حصار تانگ ها و توپ ها و مسلسل هایی است که از سربازان اسرائیلی در خیابان های تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایران ازآنها کمک گرفته ، با ملت مظلوم ما همصدا شوید .

صحیفه نور ، ج 2 ، ص 107 .

4- جهان عرب باید بداند امروز ضربه ای که صدام و سادات به آنها زده اند ، چنان وحشتاک است که تنها با اتحادشان می توانندجبران نمایند . . . آیا وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیورفلسطین بازی های سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیدا محکوم نموده و با سلاح گرم سینه اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین رابشکافد ؟

صحیفه نور ، ج 15 ، ص 125

5- روز قدس که همجوار شب قدر است ، لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبداء بیداری و هشیاری آنان باشد . . . درروز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است ، سزاوار است که همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت هارها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند . . .

صحیفه نور ، ج 15 ، ص 73

6- هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی . . . تاکی بایدقدس شما در زیر چکمه تفاله های آمریکا ، اسرائیل غاصب پایکوب شود ؟ تاکی سرزمین قدس ، فلسطین ، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطه جنایتکاران بسر ببرند و شما تماشاچی باشید وبعضی حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند . . . تاکی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از اسلحه گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرت ها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایت های بی امان داده و شاهد قتل عام ها باید بود ؟ . . .

همان

7- روز قدس را زنده نگه دارند . امید است بازنده نگه داشتن این روز بی تفاوتی ها زائل شود و غفلت ها مرتفع گردد . . . ملت ودولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و انسجام الهی صف واحد هستند ، مصمم اند که . . . تابرگشت قدس و فلسطین به دامن مسلمین ، از لبنان و قدس عزیزپشتیبانی نمایند .

همان .

8- مسلمانان جهان باید «روز قدس » را روز همه مسلمین ،بلکه مستضعفین بدانند .

همان .

9- از اول مبارزات ، قضایای لبنان و فلسطین جزء مقاصد اصلی ما بوده است . . . اگر آمریکا و اسرائیل لا اله الا الله بگویند، ما قبول نداریم ، چرا که آنها می خواهند سرما کلاه بگذحرند .

آنها که صحبت از صلح می کنند ، می خواهند منطقه را به جنگ بکشند.

صحیفه نور ، ج 15 ، ص 209

10- اسرائیلی که خون مسلمین را مکیده است و فلسطین را قدس را آن طور کرده است . . . حالا ما موظفیم که حافظ او باشیم ،همه تامین کنیم او را ! آن کسی که از اول که وارد شده است درقدس و فلسطین ، همه کارهایش غاصبانه بوده است ، حالا ما به رسیمت بشناسیم ، . . . اگر نقطه مثبتی که بعضی ها می گویند این است که یکی از مواد این است که اسرائیل خارج بشود تا جنگ گذااز تا آن حدودی که در جنگ کذاست این از نقاط منفی این است .

این معنایش این است که اسرائیل این همه جاها را که گرفته است ،مال خودش حالا یک چند جا را هم رها کند . . .

صحیفه نور ، ج 15 ، ص 225 .

11- اگر ما همه از بین برویم بهتر است از این که ذلیل باشیم زیر دست صهیونسیم و زیر دست آمریکا

همان .

12- ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملت های اسلام ومستضعفان جهان بر ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان خصوصااسرائیل غاصب قیام نکنند ، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی کوتاه نخواهد شد و این غده سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج نخواهد گردید .

صحیفه نور ، ج 15 ، ص 158 .

13- همه دست به دست هم دادند که نگذارند که ملت فلسطین ،این راهی را که الان پیش گرفته است ، باقی باشد ، یا به صورت دلسوزی برای فلسطین که حیف فلسطین دارد چه می شود . خوب است که مثلا یک قدری مماشات کنند تا کار درست بشود و ملت فلسطین بداندکه اگر یک قدم عقب بگذارد ، راجع به همین معنایی که الان در دست دارد ، دو باره بر می گردد به آن حال اول .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 179 .

14- ملت های مسلمان باید به فکر نجات فلسطین باشند و مراتب انزجار و تنفر خویش را از سازشکاری و مصالحه رهبران ننگین وخودفروخته ای که به نام فلسطین ، آرمان مردم سرزمین های غصب شده و مسلمانان این خطه را به تباهی کشیده اند ، به دنیا اعلام ونگذارند این خائنان بر سر میز مذاکره ها و رفت و آمدها ، حیثیت و اعتبار و شرافت ملت قهرمان فلسطین (را) خدشه دار کنند که این انقلابی نماهای کم شخصیت وخود فروخته به اسم آزادی قدس به آمریکا و اسرائیل متوسل شده اند .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 115 .

15- عجبا که هر روز از فاجعه خونبار غصب فلسطین می گذرد ،سکوت و سازش سران کشورهای اسلام و طرح مماشات با اسرائیل غاصب بیشتر وحتی از تبلیغ و شعارهای بیت المقدس هم خبری به گوش نمی رسد . . . نکند اینان تصور کرده اند که گذشت زمان سیرت وصورت جنایت های اسرائیل و صهیونیزم را دگرگون ساخته است و گرگ های خون آشام صهیونیزم از فکر تجاوز و غصب سرزمین های نیل تا فرات دست برداشته اند .

همان .

16- مسوولین محترم کشور ایران و مردم ما وملت های اسلامی ازمبارزه با این شجره خبیثه و ریشه کن کردن آن دست نخواهند کشید .

. . و با تشکیل هسته های مقاومت حزب الله در سراسر جهان اسرائیل را از گذشته جنایت بار خود پشیمان و سرزمین های غصب شده مسلمانان را از چنگال آنان خارج کرد . . . اطمینان می دهم ملت ایران شمارا تنها نخواهد گذاشت .

همان .

17- ما شاهد بودیم که درزمانی که مسلمین با کفار اسرائیل درحال جنگ بودند ، دولت ایران به امر شاه دولت اسرائیل را به رسیمت شناخت و علما مخالفت کردند . ما شاهد کمک های این مردسیاه دل به اسرائیل بودیم و در حالی که مسلمین را آواره می کردند و به خاک و خون می کشیدند ، نفت و اسلحه و کمک های دیگری که بودجه آن از خون و دسترنج ملت ایران تهیه می شد ، در اختیارآنها می گذاشت . . . وظیفه اسلامی و ملی شماست که اضافه بر وظایف انقلابی تان در راه آزاد کردن سرزمین فلسطین ، در راه وحدت دول عرب و اتفاق کلمه آنها جدیت و فداکاری کنید . . . آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین و مسجد اقصی از صهیونیسم تطهیر شود ومردم فلسطین به سرزمین خویش باز گردند .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 248

18- اکیدا شایسته و بلکه واجب است که قسمتی از وجوه شرعی مانند ذکوات و سایر صدقات به مقدار کافی به این مجاهدان راه خدا اختصاص داد به مجاهدانی که در صفوف نبرد و فداکاری به منظور ازبین بردن صهیونیسم کافر ضد بشری می جنگند .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 138

19- . . . هنگامی که می بینید خون های برادران و خواهران بی گناه شما در سرزمین های مقدس فلسطین جاری است و هنگامی که مشاهده می کنید سرزمین های ما به دست صهیونیست های تبهکار ویران گشته ، در این شرایط هیچ راهی جز ادامه جهاد نمی ماند و برهمه مسلمانان واجب است که کمکهای مادی و معنوی خود را در این جهادمقدس صرف کنند .

همان .

20- بهترین راه این است که مردم مسلمان ایران با همه امکاناتشان بکوشند داد و ستد خود را با صهیونیست های داخلی وغیر از آنان که در ایران هستند ، به طور کلی قطع نموده و ازلحاظ روحی ومادی آنان را مستاصل و بیچاره نمایند . نکته ای که هیچ جای تردید در آن نیست ، اینکه وظیفه هر فرد مسلمانی که دردورترین نقاط جهان اسلامی به سر می برد همان وظیفه ایست که خلق مسلمان فلسطین بدان موظفند . «المسلمون ید واحده علی من سواهم یسعی بذمتهم ادناهم »همان .

21- برای آزادی سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال صهیونیسم دشمن سرسخت اسلام و انسانیت چاره اندیشی کنید . از مساعدت و همکاری بامردان فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می کنند ، غفلت نورزید .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 156 .

22- این اختلافات سران کشورهای اسلامی است که مشکله فلسطین رابه وجود آورده ، نمی گذارد حل شود .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 157 .

23- اسرائیل با تبانی و همفکری دولت های استعماری غرب و شرق زائیده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد وامروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 186

24- امروز ماناظر جهاد مبارزین فلسطینی در راه سپردن سرنوشت فلسطین به فلسطینی ها هستیم ، ناظر مجاهدانی هستیم که جان برکف به جهاد قهرمانانه علیه اشغال و تجاوز و در راه آزادی فلسطین وسرزمین های اشغال شده ، بپا خاسته اند ، ناظر آنچه که دیروزدست نشاندگان استعمار در اردن وامروز در لبنان بر سر این مجاهدان آوردند ، ناظر تبلیغات و توطئه هایی که علیه آنان به انحاء مختلف همگی به تحریک و به دست گماشتگان استمعار و به منظور جدا کردن گروه های مسلمان از مبارزان فلسطینی و به خاطربیرون کردن مبارزه از مناطق سوق الجیشی انجام می گیرد ، هستیم .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 193

25- در این موقع که آتش جنگ بین مسلمین و کفار صهیونیست شعله ور است و ملت اسلام برای احقاق حق خود از اسرائیل غاصب جان برکف نهاده ، در میدان های نبرد فداکاری می کنند ، به امر شاه دولت ایران ، به مناسبت سالروز جشن دوهزارو پانصد ساله درسراسر کشورجشن بپاکرده است ; جشن برای شاهان خونخواری که نمونه آنان امروز مشهود است . مسلمین برای مجد و عظمت اسلام و آزادی فلسطین در خاک و خون می غلطند ، ولی شاه ایران برای رژیم مبتذل شاهنشاهی جشن و سرور به پا می کند . می توان گفت که این صحنه سازی ها و دستگیری ها برای سرگرم کردن ملت ایران به مصیبت های خود ودور نگهداشتن اذهان از جنگ ملت اسلام با اسرائبل است .

صحیفه نور ، ج 20 ، ص 206

26- ملت شریف و مسلمان ایران از هر راه ممکن برادران مسلمان خود را در آزادی سرزمین فلسطین و نابودی صهیونیسم کمک نمایند .

همان ، ص 210

27- ما طرفدار مظلوم هستیم ، هرکسی در هر قطبی که مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستیم و فلسطینی ها مظلوم هستند واسرائیلی ها به آنها ظلم کرده اند ، از این جهت ما طرفدار آنهاهستیم .

همان ، ج 4 ، ص 3 .

28- کمپ دیوید چیزی جز یک فریب و بازی سیاسی برای ادامه تجاوز اسرائیل به مسلمین نیست . من بیش از پانزده سال است که در اعلامیه ها و سخنرانیهای خود اسرائیل را محکوم کرده و از ملت فلسطین و سرزمین آنان دفاع کرده ام . اسرائیل غاصب است و هرچه زودتر باید فلسطین را ترک کند و تنها راه حل این است که برادران فلسطینی هرچه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند وریشه استعمار را در منطقه قطع کنند .

صحیفه نور ، ج 4 ، ص 26 .

29- قدس مال همه مسلمانان است .

صحیفه نور ، ج 10 ، ص 5 .

30- کشورهای اسلامی . . . با تمام نیرو از آرمان فلسطین ولبنان عزیز دفاع کنند . کشورهای اسلامی باید از سازمانهای آزادی بخش سراسر جهان دفاع کنند . ما توطئه مصر و آمریکا و اسرائیل را برای درهم کوبیدن نهضت بزرگ مردم مبارز فلسطین شدیدا محکوم می کنیم .

صحیفه نور ، ج 10 ، ص 79 .

31- ان شاء الله فلسطین آزاد بشود و بیت المقدس آن که مسجدهمه مسلمین است ، به حال اول برگردد .

همان ، ج 14 ، ص 148 .

32- بیت المقدس باید به مسلمین برگردد .

همان ، ج 3 ، ص 105 .

33- اگر جلوی این جرثومه فساد گرفته نشود ، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت نمی کند برفقط فلسطین و مسجد اقصی .

همان ، ج 6 ، ص 50 .

34- ما با کمونیسم بین الملل به همان اندازه در ستیزیم که باجهان خواران غرب به سرکردگی آمریکا و با صهیونیزم و اسرائیل شدیدا مبارزه می کنیم .

صحیفه نور ، ج 12 ، ص 19 .

35- سزاوارتر آن که با ملت بپا خاسته مظلوم در اراضی اشغالی فلسطین همصدا شده و از تظاهرات و قیام آنان در مقابل ستم های اسرائیل پشتیبانی عملی کنند .

همان ، ج 16 ، ص 103 .

36- ما باید فلسطین را ، قدس را آزاد کنیم .

همان ، ج 16 ، ص 20

37- مساله قدس . . . یک مساله خصوصی به یک کشور و یا یک مساله مخصوص به مسلمین جهان در عصر اضرنیست بلکه حادثه ای است برای موحدین جهان و مومنان اعصار گذشته و حال وآینده از روزی که مسجد الاقصی پی ریزی شد تا آنگاه که این سیاره در نظام هستی در گردش است . و چه دردناک است برای مسلمانان جهان درعصر حاضرکه با داشتن آن همه امکانات مادی و معنوی در مرئی و منظر آنان به پیشگاه خداوند متعال و رسولان عالی قدرش این چنین جسارت واقع شود . . . و چه شرم آور است سکوت درمقابل این فاجعه بزرگ تاریخ و چه زیبا بود که بلندگوهای مسجد الاقصی از همان روز که اسرائیل این عنصر خبیث دست به کار این جنایت عظیم شده بود ، به صدا درمی آمدند . اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبه حق مشروعشان از مشتی دغلباز با مسلسل جواب شنیده اند ، برای مسلمانان غیرتمند عارنیست که به ندای مظلومانه آنان جواب ندهند ؟

صحیفه نور ، ج 16 ، ص 128 .

38- تکلیف ملت ها در آستان روز قدس . . . آن است در اجتماعات و راهپیمایی های خود از دولت های خویش به طور جدی بخواهند که باقدرت نظامی سلاح و نفت در مقابل آمریکا و اسرائیل به مقابله برخیزند . من به سران فلسطینی نصیحت می کنم که دست از رفت وآمدهای خودشان برداشته و با اتکاء به خداوند متعال ، مردم فلسطین و اسلحه خویش تا حد مرگ با اسرائیل بستیزند ; چرا که این رفت وآمدها موجب می شود که ملت های مبارز از شما دلسرد شوند.

صحیفه نور ، ج 16 ، ص 228 .

39- می گفتند بعد از فشار زیادی که روی ائمه جمعه آنجا (حجاز) آمد که راجع به فلسطین صحبت کنید آنها با چند کلمه دعا که خداوند مسلمین را از شر اسرائیل نجات دهد ، اکتفا کردند و همه کتک ها که حجاج ما خوردند وآن حبس ها را کشیده و اهانت شدند به خاطر این بود که اسم اسرائیل برده نشود ; چون آنان می گفتنداین گونه حج ، خلاف سنت رسول الله و بدعت در اسلام است .

صحیفه نور ، ج 17 ، ص 53 .

40- مسلمانان و خصوصا مظلومان منطقه بدانند که اسرائیل باتغییر و تبدیل مهره ها که شاید برای اغفال رزمندگان فلسطین ولبنان باشد ، هیچ گاه از مقصد شوم خود که حکومت بر کشورهای مسلمین از نیل تا فرات است ، منصرف نخواهد شد . کسانی که ازاسرائیل حمایت می کنند باید بدانند که افعی گزنده را درحمایت خود قوی می کند .

صحیفه نور ، ج 18 ، ص 93 .

 

ترنم هدایت

سایت مراجع تقلید

آموزه های تربیتی براساس معارف اهل بیت علیهم السلام