ويژه نامه ميلادكريمه اهل بيت عليهم السلام

شناسه نوشته : 26884

1398/04/12

تعداد بازدید : 122

مژده ای دل خواهر شاه خراسان آمده            دخت پاک کاظم و محبوب ایران آمده

فاطمه، معصومه و مرضیه و طوبی رسید              نوگلی از بوستان حضرت موسی رسید

آمده تا بر رضا او مونس و همدم شود                بهترین دختران هم رتبه با مریم شود

آمده با نور خود سازد منور شهر قم                    از وجود این ملیکه شد مطهر شهر قم

آمده لبخند شادی روی لبهای رضا                از وجود فاطمه محبوبه ی پاک خدا

اول ذی القعده ماه کامل عالم رسید                  دختری از نسل پاک حضرت خاتم رسید

ای ملائک آسمان‌ها را چراغانی کنید                 بر قدوم زینب ثانی گل افشانی کنید

وحید زحمتکش شهری

مقالات:

 

ترنم هدایت

سایت مراجع تقلید

آموزه های تربیتی براساس معارف اهل بیت علیهم السلام