صدای زندگی؛ افزایش نرخ باروری ایرانیان

شناسه نوشته : 33074

1401/02/24

تعداد بازدید : 22

صدای زندگی؛ افزایش نرخ باروری ایرانیان
کاهش نرخ باروري فقط دغدغه دولتمردان ايراني نيست. در خارج از ايران هم کاهش اين نرخ از کابوس‎هاي دولتمردان به‌شمار مي‌رود، به‌خاطر همين است که هميشه آنها طرح و برنامه‏‏ اي براي از بين بردن اين کابوس دارند.

ترنم هدایت

سایت مراجع تقلید