نشست فرهنگی طلاب مرکز آموزش های غیرحضوری پنجشنبه این هفته

شناسه خبر : 17016

1395/02/22

تعداد بازدید : 794

نشست فرهنگی طلاب مرکز آموزش های غیرحضوری پنجشنبه این هفته
نشست فرهنگی طلاب مرکز آموزش های غیرحضوری این هفته در روز پنجشنبه راس ساعت ده صبح برگزار می شود.

دراین جلسه استاد محترم سرکار خانم کاظمی با موضوع "سبک زندگی اسلامی: تربیت فرزندان صالح" به سخنرانی خواهند پرداخت و به سوالات طلاب محترم پاسخ خواهند داد.

باب الرضـــا

حديث روز

پایگاه هاي مراجع عظام تقلید

شروع دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت

آموزه های تربیتی