مسابقات فرهنگی هنری

برگزیدگان مسابقه طلبه مهدوی

شناسه خبر : 28899

1395/04/01

تعداد بازدید : 447

برگزیدگان مسابقه طلبه مهدوی
معاونت فرهنگی ـ تربیتی به اطلاع می رساند:

برگزیدگان مسابقه «طلبه مهدوی» ویژه نیمه شعبان اعلام می گردد:

زهرا مخدومی مقدم

طیبه محمودبابویی

نرگس نعمتی زاده

اعظم میرزایی

ریحانه قفایی

باب الرضـــا

حديث روز

پایگاه هاي مراجع عظام تقلید

شروع دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت

آموزه های تربیتی