شرح حدیث اخلاقی

سه مورد از پاداش‌های الهی برای اعمال خوب

شناسه خبر : 40037

1395/12/18

تعداد بازدید : 138

سه مورد از پاداش‌های الهی برای اعمال خوب
در باطن دل خود، در عمق جان خود، از من خوف و خشیت داشته باش! یعنی خوفِ واقعی، خوف عمیق از خدای متعال، نه خوف ظاهری و ظاهر قلب. اگر اینکار را کردی، نتیجه این است که من هم بواطنِ کار تو را حفظ می‌کنم، رعایت می‌کنم.

باب الرضـــا

حديث روز

پایگاه هاي مراجع عظام تقلید

شروع دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت

آموزه های تربیتی