شرح حدیث اخلاقی

سه مورد از پاداش‌های الهی برای اعمال خوب

شناسه خبر : 40037

1395/12/18

تعداد بازدید : 156

سه مورد از پاداش‌های الهی برای اعمال خوب
در باطن دل خود، در عمق جان خود، از من خوف و خشیت داشته باش! یعنی خوفِ واقعی، خوف عمیق از خدای متعال، نه خوف ظاهری و ظاهر قلب. اگر اینکار را کردی، نتیجه این است که من هم بواطنِ کار تو را حفظ می‌کنم، رعایت می‌کنم.

ترنم هدایت

سایت مراجع تقلید

آموزه های تربیتی براساس معارف اهل بیت علیهم السلام